Дъждуване на царевица с пивоти

Дъждуване на царевица пивоти
пивот захранваща точка
захранване пивот канал
мобилна система пивот
Urapivot хиподрум
пивотна система Ura4
събота, March 23, 2013

Пивотни системи за дъждуване на царевица

Основната цел при дъждуване на царевица с пивоти  е да се произведе качествена продукция, с възможно най-малко загуби на вода. Първоначалната инвестиция се възвръща многократно по време на експлоатационният период на пивотната системата. Urapivot е високоефективна система за напояване на големи площи царевица, която гарантира увеличение на добивите за единица площ.

 

Предимства на системата за дъждуване на царевица с пивоти Urapivot:
Повишаване на производителността чрез:

- Оптимизиране процеса на напояване
- Висока равномерност на поливане - 90% в обхванатите площи
- По-малко разходи за транспорт спестяват пари
- Високоефективна автоматизирана поливна система с възможност да бъде програмирана и да не се нуждае от обслужващ персонал
- Вашето вложение в отглеждане на царевица е защитено и под контрол
- Имате пълен контрол над дъждовалната система UraPivot от вашият компютър във всеки един момент
- Взаимозаменяемите елементи от структурата на системата за дъждуване на царевица правят Urapivot лесна и бърза за сглобяване. Улеснена е подмяната на компонентите и по този начин се намаляват разходите за поддръжка. Всички елементи от структурата на пивотната система са 100% горещо галванизирани и поцинковани, за да се гарантира защита от корозия. Пивотната система за поливане Urapivot е една от най-надеждните и трайни системи на пазара.
Пивотната система за дъждуване на царевицата е подходяща
- За дъждуване на церевица отглеждана на равни площи
- Когато полето с царевица е разположено в непосредствена близост до напоителен канал
- Дъждуването с пивоти е приложимо за всички сортове царевица

 

СХЕМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дъждуване на царевица с пивотна система с централна захранваща точка

Стабилната структура на централната точка на пивота се състои от усилени ъглови поцинковани пръти и устойчиви напречно заложени пръти.Височината на централната опорна точка на фрегатата Urapivot е между 3,8m(за стандартните модели) и 5m (модели за високи култури като захарна тръстика)
Линейно захранване от канал или маркуч за дъждувална пивотна система
Възможно е когато по една от страните или през средата на полето с царевица преминава напоителен канал. Водата се изпомпва за захранване на пивотната системата посредством подвижен смукател. Използват се колички с четири гуми, които следват канала и напояват успоредна на него ивица царевица. 
Мобилна пивотна система за дъждуване на царевица
Проектирана за напояване на няколко полета с царевица само с една машина.
За да може да се мести от едно поле на друго, задвижването е завъртяно на 90 градуса.
Системата се изпълнява с диаметри на тръбопровода  4 ½“ и 6 5/8“ в два варианта:
Двуколесно решение за пивотни системи с
дължина до 200 м
Четириколесно решение за пивотни системи с дължина до 40 м
Пивотна система Urapivot хиподрум
Тази система е създадена за автоматично напояване на царевични полета с различни форми, като квадрат, правоъгълник, трапец и др. Пивотниата системата се адаптира към формата на полето.Центъра на системата е монтиран на количка с четири колела, която следва извивките на полето с царевица.


Система Ura4 -

Решението за поливане на малки площи с царевица-от 1 до 30
ха

Съвместима с широка гама култури: морков, лук, ориз, пшеница, люцерна, цвекло, захарна тръстика и др.
Различни височини: от 2,2 м до 4,11м над земята
Минимална консумация на енергия
Лесна поддръжка и автоматизирано управление

 Видео:
Пивоти за дъждуване на царевица