Дъждуване на царевица с разпръсквачи

dajduvane na carevicata s razpraskvachi
сряда, May 15, 2013

Използват се широк асортимент от разпръсквачи с радиуси до 70 - 90 м, подходящи за стационарно и мобилно дъждуване. Всички предлагани технологии за напояване на царевицата и други полски култури са с гарантирано качество и сервиз.

Дъждуването на царевица с разпръсквачи е процес, при който водата се подава под формата на дъжд посредством система от тръби, фасонни части и арматури, дъждувални апарати и помпени агрегати. Основните фактори, който оказват влияние върху качеството на дъждуването са: правилно избраната интензивност на дъжда, ъгъл на падане на повърхността и равномерността на разпределение върху площа за напояване.

 Стационарното дъждуване на царевицата може да бъде изпълнено в два варианта- като стационарна система (неподвижна)  и като мобилна инсталация (Solid set system)- с възможност за преместване на цели поливни крила. Тръбната мрежа при стационарното дъждуване може да бъде изпълнена от алуминиеви, поцинковани и ПЕ тръби.  При стационарното дъждуване се гарантира 100% покритие на поливната площ, независимо от нейната форма. Основното предимство на стационарното дъждуване на царевицата е, че системата работи автоматизирано и могже да се полива на отделни сектори.

Поливане на царевицата с разпръсквачи ZX, Perrot