Модерни технологии за механизирано земеделие

На страниците на cornirrigation.com нашият екип ще Ви информира за всички иновации в областа на напоителните системи. Ще ви запознаем с новите технологии за механизирано земеделие

 

 

 

Уникален тороразпръсквач с абсолютна прецизност и капацитет от 500л. Компенсираща автоматична система за притегляне. Възможност за работа при надлъжен и напречен наклон до 40 градуса. Автоматичен дозатор с променлива норма и интегриран GPS приемник. Практичния дисплей в кабината го прави подходящ за всички видове трактори.
 RipperSAT- сателитна технология за подаване на торова течност. Започва се от въздушни и сателитни снимки за изработване на специални карти за разпределяне на подрахванващото вещество в съответствие с нуждите на всеки парцел. За подаването на торта се използва ролкова машина и продълбочител за торова течност, който е прикачен към трактор. На продълбочителя е монтиран GPS приемник, който непрекъснато разпознава местоположението му и го предава на монтираната в трактора централа, в която е качена картата за разпределяне на торовата течност. На дисплея на централата се показва моментния дебит на торовата течност, разпределеното количество на хектар и моментната скорост на предвижване, както и местоположението върху масива.
HydroSAT- напояване със сателитен контрол. Точно разпределяне на поливната вода въз основа на прецизни карти за растителната активност, структурата на почвата, типа на културата и климатичните условия. Системата HydroSAT се състои от централа за контрол разположена върху дъждувалната машина, на която са качени картите на полето и предписания поливен режим и сателитна платформа монтирана върху разпръсквача. Системата работи благодарение на специално изработен софтуер за управление и връзка с GPS сигнал. Дисплея показва в реално време сателитни координати, дебит, обхват, плувиометър (за измерване на валежите), средна скорост на пребиране и точно местоположение на колесаря върху картата (площта).